Aznarway to Heaven

Pustulado por Juan Tamenela On 18:09

Se non che gustou a famosa escultura exposta no ARCO e moito menos o deshonrroso xesto do Asnar ós que o criticaron será porque non viras isto:


Que non se me mosquee ninguén.

0 Response to "Aznarway to Heaven"


Sejidores